Gerontološki centar Jagodina

 
 

035/252-012 - tel

035/243-140 - fax

Ul. Braće Dirak 44

gcjagodina@gmail.com


Projekti

 

PROJEKAT: PODSTICAJNI CENTRI ZA KREATIVNO STARENJE

Usluge dnevnih aktivnosti članova Kluba penzionera Gerontološkog centra Jagodina, organizovane su u okviru projekta PODSTICAJNI CENTRI ZA KREATIVNO STARENJE. Pomenute usluge podrazumevaju aktivnosti podrške starim osobama, a svojim sadržajem spadaju u domen stimulacije, integracije i reintegracije, inkluzije, edukacije, radno-okupacionih i psihosocijalnih programa, koji imaju za cilj stimulaciju potencijala korisnika, kroz kvalitetno organizovanje slobodnog vremena i podsticanje bolje socijalne integrisanosti, kroz obogaćivanje mreže socijalnih kontakata. Sve aktivnosti u okviru projekta obuhvaćene su radom brojnih sekcija-radionica, koje se održavaju svakim radnim danom u periodu od 10 do 12h i od 16 do18h, u prostorijama Gerontološkog centra.

SEKCIJE-RADIONICE:
1. Socioterapijska grupa
2. Kulturno,zabavna-rekreativna radionica
3. Savetovanje o pravilnoj ishrani u starosti
4. Muzička sekcija-hor i folklor
5. Grupa za preventivno zdravstveno savetovanje i podršku
6. Sportsko-rekreativna radionica
7. Likovna terapija
8. Zabavno-okupacione, kreativne radionice
9. Grupa za psihosocijalnu podršku
10. Pravno savetovalište


Sva prava zadržana - Agencija Autentik