Gerontološki centar Jagodina

 
 

035/252-012 - tel

035/243-140 - fax

Ul. Braće Dirak 44

gcjagodina@gmail.com


Folklorna i horska sekcija


Autor i voditelj:

Veroljub Jeremić- organizator kulturno zabavnog života


Dalibor Zdravković - koreograf
Muzička radionica posvećena je obučavanju članova radionice za ritmičko izvođenje pokreta oblikovanog u narodnim igrama. Svaka radionica podstiče članove grupe da izraze svoje emocije i doživljaje kroz pesmu i igru. Pored kreativnog korišćenja slobodnog vremena, članovi razvijaju postojeće i uče nove veština sinhronizovanog izvođenja pokreta, uz odabranu izvornu muziku i pesmu. Brojni nastupi i učestvovanja na takmičenjima jačaju samopouzdanje članova radionica, međusobnu saradnju, podršku i poverenje.

 

 

Sva prava zadržana - Agencija Autentik