Gerontološki centar Jagodina

 
 

035/252-012 - tel

035/243-140 - fax

Ul. Braće Dirak 44

gcjagodina@gmail.com


Zabavno-okupacione, kreativne radionice


Autori i voditelji:

Snežana Mitrović – saradnik na projektu
Vesna Ostojić- saradnik na projektu
Dragana Popović – saradnik na projektu

Slavica Dejković - defektolog, somatoped, prodični terapeut


Zabavno-okupacione, kreativne radionice omogućavaju zadovoljavanje potrebe za stalnom fizičkom i mentalnom aktivnošću, uz primenu kreativnih sadržaja kao preventivne delatnosti u zaštiti zdravlja starijih ljudi. Primenom radno-okupacionih aktivnosti, starijim osobama se nastoji očuvati, obnoviti, unaprediti i razvijati nove uz preostale psihofizičke sposobnosti, sa ciljem motivisanja za što dugotrajnije, nezavisnije, obavljanje svakodnevnih životnih aktivnosti. Putem ovakvog vida brige o starima, pruža se pomoć u prevazilaženju problema osamljenosti i izolovanosti, odnosno prevencija socijalne deprivacije korisnika domskog smeštaja i usamljenosti članova Kluba penzionera.

 

 

Sva prava zadržana - Agencija Autentik