Gerontološki centar Jagodina

 
 

035/252-012 - tel

035/243-140 - fax

Ul. Braće Dirak 44

gcjagodina@gmail.com


Grupa za psihosocijalnu podršku


Autori i voditelji:
Valentina Jeremić - psiholog

Slavica Dejković – defektolog, somatoped, porodični terapeut


Grupa za psihosocijalnu podršku, pruža psihološku podršku i savetovanje u osnaživanju ličnosti starije osobe za prevazilaženje problema starenja. Formiranje grupe kao medijuma za izlaganje, analizu i prevazilaženje kriznih situacija, koje dolaze sa razvojnim procesom starenja, omogućava razvijanje i jačanje emocionalne i socijalne stabilnosti i inteligencije starijih osoba. Učenje prepoznavanja vrste emocija, verbalizacija misli i osećanja i semantička obrada emocija, kroz tematski organizovane radionice, doprinose unapređenju duševnog zdravlja, održavanju i razvijanju mentalnih sposobnosti, kao i jačanju motivacije starijih osoba. Ova radionica pruža članovima mogućnost da otkriju nova saznanje i razviju nova interesovanja.

 

 

Sva prava zadržana - Agencija Autentik