Gerontološki centar Jagodina

 
 

035/252-012 - tel

035/243-140 - fax

Ul. Braće Dirak 44

gcjagodina@gmail.com


Likovne radionice

Autor i voditelj:
Snežana Petrović


Likovna radionica nastala je usled prepoznate potrebe za novim vidovima kreativno-okupacionih aktivnosti, koje pomažu u očuvanju fiziološko-mentalnih kapaciteta starih osoba.
Ova radionica posvećena je obučavanju članova grupe za samostalno korišćenje tehnika likovnog izražavanja. Svaka radionica u svom uvodnom delu podstiče članove grupe da izraze svoje emocije i doživljaje svakodnevnog života, koje uobličavaju likovnim tehnikama u centralnom delu radionice. Pored okupacionog zbrinjavanja korisnika, učenja novih veština emocionalnog izražavanja putem likovnih tehnika, proširivanja kvalitetne i inovativne ponude organizovanja slobodnog vremena, Likovna radionica doprinosi, razvijanju i održavanju funkcionalnih sposobnosti kao i uspostavljanju prijatnih međuljudskih odnosa.

 

 

Sva prava zadržana - Agencija Autentik