Gerontološki centar Jagodina

 
 

035/252-012 - tel

035/243-140 - fax

Ul. Braće Dirak 44

gcjagodina@gmail.com


Kulturno, zabavno-rekreativna radionica

Autor i voditelj:
Vladimir Ilić - radni terapeut


Kulturno, zabavno-rekreativna radionica nastala je kao produkt uočene potrebe za organizovanom fizičkom i mentalnom aktivnočšću, kao preventivnom delatnošću u očuvanju i zaštiti zdravlja starijih ljudi. Radno-rekreativna terapija kao skup posebnih fizičkih i psihičkih radnih aktivnosti, koje se planski, organizovano i sistematski izvode, pozitivno utiče na sve aspekte ličnosti stare osobe. Trajna mentalna aktivnost, čitanje, planiranje, rešavanje problema, ukrstenica, zahtevne intelektualne igre (pr.šah), šalju poruku: Nastavite da učite! Važno je motivisati starijeg čoveka za nove intelektualne izazove, nezavisno od njegovog hronoloskog doba. A pored jačanja intergrupne solidarnosti i podrške, poboljšava se komunikacija i odnosi članova Kluba penzionera i korisnika na smeštaju u Ustanovi.

 

 

Sva prava zadržana - Agencija Autentik