Gerontološki centar Jagodina

 
 

035/252-012 - tel

035/243-140 - fax

Ul. Braće Dirak 44

gcjagodina@gmail.com


Sportsko rekreativna radionica


Autor i voditelj:

Vladimir Isailović – radni terapeut


U okviru Sportsko-rekreativne radionice, članovi Kluba penzionera i korisnici smeštaja, imaju prilike da putem igre i zabave održavaju i razvijaju motoričke sposobnosti, jačaju kako takmičarski duh, tako i timski rad, poboljšaju koncentraciju rešavajući šahovske partije, a iznad svega imaju prilike da obnove stara i uspostave nova poznanstva, razviju krug prijatelja i ljudi sa kojima mogu provoditi svoje slobodne dane. Na jedan suptilan način, rad ove sekcije doprinosi resocijalizaciji kako članova Kluba, tako i korisnika koji su na smeštaju u Ustanovi.

 

 

Sva prava zadržana - Agencija Autentik