Gerontološki centar Jagodina

 
 

035/252-012 - tel

035/243-140 - fax

Ul. Braće Dirak 44

gcjagodina@gmail.com


Pravno savetovalište


Autor i voditelj:
Nikodijević Zoran - dipl. pravnik
Miladinović Vladan – kadrovski operater


Usled različitih subjektivnih i objektivnih uzroka, otežano je upoznavanje sa sadržinom prava iz oblasti socijalnog osiguranja korisnika ustanove (institucionalnih i vaninstitucionalnih) i ostvarivanje njihovih prava iz ove oblasti . Osim toga, uočen je nizak stepen poznavanja propisa iz oblasti imovinskih odnosa, što za posledicu ima neregulisane odnose kako unutar porodica korisnika tako i korisnika prema trećim licima.
Zato se, putem tematskih predavanja i praktičnih radionica iz ovih oblasti, na radionicama pravnog savetovalištva, pruža besplatna pravna pomoć korisnicima ustanove u cilju njihove lične edukacije i u ostv arivanju određenih prava ili regulisanju određenih odnosa.

 

 

Sva prava zadržana - Agencija Autentik